Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


İşletmemiz 2007 yılında bölgemizde madencilik, inşaat ve çelik imalatı kapsamında hizmet ve üretim sunmak için kurulmuştur.

Yüklenici kimliği ile bölgesel bazda ilkler arasında yer alacak olan işletmemiz gerek bölge ekonomisine, gerek istihdama ve gerekse katma değere katkıyı misyon olarak benimsemiştir.

İşletmemiz eğitimli kadrosu ile standart kalitede hizmet ve üretim sunmuştur, sunmaya da devam etmektedir. İşletmemiz disiplinli bir çalışma düşüncesi ile hareket eden ve bunun gerektirdiği başarılardan güç alan şirketimiz klasik taahhüt anlayışından oldukça uzak bir çizgide hareket etmektedir. Kalite ve zamanında teslim, öncelikli prensiplerimizdendir. İlke edindiği prensiplerden taviz vermeden dürüst, kaliteyi daima ön planda tutan,iş güvenliğine önem veren nitelikli ve çağdaş düşünce anlayışı ile sektör içinde saygın ve güvenilir bir konuma gelmeyi hedeflemiştir.

Hedeflenen konuma ulaşılmıştır ve gösterdiği titizlikle sektöründe kazandığı saygınlığı daha ileriye taşıma çabasıyla faaliyetine devam etmektedir.
İşlerin planlanması, yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek zararları önceden tespit edip en aza indirilecek önlemleri almak. Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam

 alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak. Çevre ve insan sağlığı ile ilgili faktörlerin düzenli olarak kontrol ve ölçümlerini yapıp ilgili kuruluş ve bölge insanı ile paylaşarak herkesin sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak.

Tüm uygulama faaliyetlerinde oluşabilecek tüm çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.

Proje ve üretim konusunda uzman ekibimize çevre değerlerinin korunmasında uyarmak ve dünya standartlarını uygulamak. Çevre korumaya yönelik önlemleri hiçbir ödün vermeden uygulamak.
Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak. Marka değerlerimizi yükseltmek. Motiveli ve deneyimli çalışanlara sahip olmak.


Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiğimiz önemle çalışanlarımıza gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.
Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.

Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun bir

 şekilde çalışmak. Teknik şartnamelere, ilgili standartlara idari mevzuat şartnamelerine ve inşa tekniklerine uyarak üretim kalitemizi arttırmak. Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak. Bağlılığını ve memnuniyetini arttırmak aracılığıyla sürekli aktiviteler düzenlemek. Sağlam bilgi akışı ile birlikteliğimizi korumak ve sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli zinde tutmak.

Üst yönetim başta olmak üzere tüm çalışanlar Çamsar Madencilik & İnşaat kalite politikasını uygulamaktan ve kalite sisteminin etkinliğini geliştirmekten sorumludur.

Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermek.

İş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek.

Sıfır kaza hedefine ulaşmak için iyi bilgilendirilmiş, motive edilmiş ve bu hedefe kitlenmiş personel sahibi olmak. Tüm tehlikelere karşı hassas bilinçli, sorumlu ve önleyici bilincine sahip personelin tüm iş ve görevlerini yerine getirmeden önce iş analizi yapmasını sağlayarak zamanın değil can güvenliğinin daha önemli olduğunun benimsenmesi için çalışmaların yapılması.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması işletmemizin ve yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır. Herkes gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur.